Tarieven en uitleentermijnen

MateriaalAantalLeengeldUitleentermijnVerlenging
(4 weken)
Boete per dag per item
Boeken10gratis4 weken2x0,05 EUR
Tijdschriften (niet laatste nr.)10gratis4 weken2x0,05 EUR
Stripverhalen10gratis4 weken2x0,05 EUR
Cd-rom/Dvd5gratis4 weken2x0,10 EUR

De lener kan maximum 10 materialen per kaart uitlenen

 

€ 2 duplicaat lenerspas  
€ 0,75 maningsbrief  
€ 7 opsporen adreswijziging  
€ 25 waarborg inschrijven  
€ 0,50 per reservatie  
€ 0,05/€ 0,10 per zwart/wit kopie A4/A3  
€ 2 interbibliothecair leenverkeer (IBL)  
   
Vergoedingen bij beschadiging, diefstal en verlies:  
* verlies, diefstal, zware beschadiging: waarde van het materiaal verhoogd met de verwerkingskosten
* lichte beschadiging € 2
* tijdschrift € 2
* DVD doos/cd-romdoos € 1