Brief en kalender klasuitleen

Elk jaar kan een afspraak gemaakt worden om tijdens het schooljaar maandelijks of tweemaandelijks op een vast moment met de klas boeken te ontlenen in de bibliotheek. Er kunnen ook boekpakketten en rondleidingen aangevraagd worden. Alle praktische uitleg voor dit schooljaar is te vinden in de bijlages.